Informasjon vedr retningslinjer og rutiner

Covid-19 informasjon

Sanngrund følger FHIs nasjonale og lokale retningslinjer og råd vedr. smittevern

Dette gjør vi på Sanngrund for å hindre smitte:

Vi følger til enhver tid alle gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern gitt av FHI

Vi har gode renholdsrutiner 

Hånddesinfiseringsprodukter er tilgjengelig overalt. Bruk det, eller vask hendene ved ankomst

Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, hold deg hjemme! Vi gleder oss til du er frisk og kan besøke oss :)